20130514

Motivasi yang tiada pernah basi

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu (Muhammad) secara berangsur-angsur.

Maka BERSABARLAH untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan jangan engkau ikuti orang yang berdosa dari orang yang kafir di antara mereka.

Dan SEBUTLAH nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.

Dan pada sebagian dari malam, maka BERSUJUDLAH kepada-Nya dan BERTASBIHLAH kepada-Nya pada bagian yang panja...ng di malam hari.

Sesungguhnya mereka (ORANG KAFIR) itu MENCINTAI KEHIDUPAN (DUNIA) dan MENINGGALKAN HARI YANG BERAT (HARI AKHIRAT) di belakangnya.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, Tetapi, Jika kami mengkehendaki, Kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

SUNGGUH! (AYAT-AYAT) INI ADALAH PERINGATAN, MAKA BARANGSIAPA YANG MENGKEHENDAKI (KEBAIKAN BAGI DIRINYA) TENTU DIA MENGAMBIL JALAN MENUJU TUHANNYA.

TETAPI, KAMU TIDAK MAMPU (MENEMPUH JALAN ITU), KECUALI APABILA DIKEHENDAKI ALLAH. SUNGGUH, ALLAH MAHA MENGETAHUI, MAHA BIJAKSANA.

Dia memasukkan SIAPA PUN yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya (syurga). Adapun bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab yang pedih! "

[76:23-31]

Motivasi pagi istimewa dari Ilahi buat hamba yang Dia sayangi.
Terima Kasih Allah !

No comments:

Post a Comment